Проекти національних стандартів

07.04.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон з базальтовою фіброю. Технічні умови

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Національний транспортний університет;

вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, м. Київ, 01010;

тел./факс +380 (44) 280-54-09;

e-mail: nicolas89@bigmir.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: nicolas89@bigmir.net


17.03.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 16516:202_ (EN 16516:2017, IDT) «Будівельні вироби. Оцінка викиду небезпечних речовин. Визначення викидів у повітря приміщення». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Европейський стандарт EN 16516:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 16143:202_ (EN 16143:2013, IDT) «Нафтопродукти. Визначення вмісту бензо(а)пірену (ВаР) та деяких вибраних поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у оливах-наповнювачах. Методика подвійного очищення з використанням РХ(LC) і ГХ/МС (GC/MS) аналізуванням». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Европейський стандарт EN 16143:2013 буде прийнято як національний стандарт методом...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO 10156:202_ (EN ISO 10156:2017; ISO 10156:2017, IDT) «Газові балони. Гази і газові суміші. Визначення потенціалу горючості та окислювальної здатності для вибору випускного клапану балону». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Европейський стандарт EN ISO 10156:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO 3924:202_  (EN ISO 3924:2019; ISO 3924:2019, IDT) «Нафтопродукти. Визначення меж розподілу температур кипіння. Метод газової хроматографії». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 3924:2007. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Европейський стандарт EN ISO 3924:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності —...

1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO 3405:202_ (EN ISO 3405:2019; ISO 3405:2019, IDT) «Нафта та супутні продукти з природних або синтетичних джерел. Визначення характеристик дистиляції за атмосферного тиску». Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Европейський стандарт EN ISO 3405:2019 буде прийнято...