Проекти національних стандартів

15.10.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту Зміни № 2 ДСТУ 3849:2018

1 Позначення та назва проекту Зміни № 2 національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

Зміна № 2 ДСТУ 3849:2018 «Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги» (тема завдання – 0762-2020).

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 80 «Дорожній транспорт»;

Головний сервісний центр МВС;

вул. Лук'янівська, 62, м. Київ, 04071, Україна;

тел.: +38 044 374-13-67 (Голишев Євген Юрійович);

e-mail: e.golyshev@hsc.gov.ua

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проєкт Зміни № 2 ДСТУ 3849:2018 в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: e.golyshev@hsc.gov.ua


27.06.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 16-2:20__  Сфігмоманометри неінвазивні автоматичні (OIML R 16-2:2002, IDT). Розроблений на заміну ДСТУ OIML R 16-2:2018. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ДСТУ OIML R 16-2:20__  приймається як національний стандарт методом «Перекладу». Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 16-1:20__ Сфігмоманометри неінвазивні механічні (OIML R 16-1:2002, IDT). Розроблений на заміну ДСТУ OIML R 16-1:2018. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ДСТУ OIML R 16-1:20__ приймається як національний стандарт методом «Перекладу». Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно...

Повідомлення щодо оприлюднення проекту національного стандарту України
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 7:201_  (OIML R 7:1979, IDT) "Термометри медичні максимальні ртутні скляні", прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо OIML R 7:1979 "Clinical thermometers (mercury-in-glass, with maximum device)". Розроблений на заміну ДСТУ OIML R 7:2018 (OIML R 7:1979, IDT) прийнятого методом підтвердження. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML D 11:201_ (OIML D 11:2013, IDT) "Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища", прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо OIML D 11:2013 "General requiments for measuring instruments – Enviromental conditions". 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ДСТУ OIML D 11:20__ приймається...

Повідомлення щодо оприлюднення проекту національного стандарту України
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:20__ (ISO/IEC 17025:2017, ІDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. Розроблений на заміну ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Міжнародний стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:20__  приймається як національний стандарт методом «Перекладу». Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні...