Проекти національних стандартів

14.02.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 4850:202_ «Пиво. Методи визначення масової частки діоксиду вуглецю та стійкості».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4850:2007  «Пиво. Методи визначення діоксиду вуглецю та стійкості».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» (ПрАТ «УКРПИВО»);

ТК 67 «Пиво та безалкогольні напої»;

вул. М. Житомирська, 3-А, м. Київ, 01001;

тел./факс (044) 279-72-84;

e-пошта: ks-abadjan@ukrpivo.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ks-abadjan@ukrpivo.com


19.06.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN ISO 11243: 201_ (EN ISO 11243:2016, IDT) Двоколісні велосипеди. Багажники. Вимоги щодо безпеки та методи випробування; ДСТУ EN 14253:201_ (EN 14253:2013+А1:2007, IDT) Вібрація механічна. Вимірювання та обчислювання впливу на здоров’я загальної виробничої вібрації. Практична настанова; ДСТУ EN ISO 1089:201_ (EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT) Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ETSI SR 019 510:201_ (ETSI SR 019 510:2017, IDT) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінювання обстеження та структура для стандартизації довго-строкових служб зберігання даних, зокрема зберігання з цифровими підписами та без них»; ДСТУ ISO/IEC 2382-37:201_ (ISO/IEC 2382-37:2017, IDT) «Інформаційні технології. Частина 37. Біометрія. Словник термінів»; ДСТУ ISO/IEC 2593:201_ (ISO/IEC 2593:2000, IDT) «Інформаційні технології. Телекомунікації та...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 60051-1:201_ (EN 60051-1:2017, IDT; IEC 60051-1:2016, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 1. Визначення та основні вимоги для всіх частин; ДСТУ EN 60051-2:201_ (EN 60051-2:1989, IDT; IEC 60051-2:1984, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 62053-11:201_ (EN 62053-11:2003; A1:2017; A1:2017/AC:2018, IDT; IEC 62053-11:2003; A1:2016; A1:2016/COR1:2018, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1 і 2); ДСТУ EN 62053-22:201_ (EN 62053-22:2003; A1:2017; A1:2017/AC:2018, IDT; IEC 62053-22:2003; A1:2016; A1:2016/COR1:2018, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1  Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ  «Виливки з легованого чавуну зі спеціальними властивостями. Загальні технічні умови»   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту Стандарт розроблено на заміну ГОСТ 7769-82 «Чугун легированный для отливок со специальными свойствами. Общие технические условия». Стандарт доповнено наступними розділами: « Нормативні посилання», «Класифікація», «Вимоги щодо безпеки...