Проекти національних стандартів

21.10.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ ____:20__ «Технічна діагностика. Діагностування технічного стану матеріалів конструкцій. Загальні вимоги».

Національний стандарт розроблено вперше (тема завдання – 4268.2.1-2019).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 78 «Технічна діагностика та неруйнівний контроль»;

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

вул. Казимира Малевича, 23, корп. 6, к. 209, м. Київ, 03680;

тел. (044) 205-25-96;

e-mail: inpat59@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: inpat59@ukr.net


27.06.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 130:201_ (OIML R 130:2001, IDT) «Октавні та третинно-октавні фільтри». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт OIML R 130:2001, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу, на заміну ДСТУ OIML R 130:2018 прийнятого методом підтвердження. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса та строк...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 122:201_ (OIML R 122:1996, IDT) «Обладнання для мовленевої аудіометрії». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт OIML R 122:1996, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу, на заміну ДСТУ OIML R 122:2018 (прийнятого методом підтвердження). Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса та строк...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 104:201_ (OIML R 104:1993, IDT) «Аудіометри чистого тону (включно з додатками від А до Е)». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт OIML R 104:1993, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу, на заміну ДСТУ OIML R 104:2018 прийнятого методом підтвердження. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 102:201_ (OIML R 102:1992, IDT) «Калібратори звуку (включаючи додаток А)». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт OIML R 102:1992, буде прийнято як національний стандарт методом перекладу, на заміну ДСТУ OIML R 102:2018 прийнятого методом підтвердження. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса та строк...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ OIML R 88:201_ (OIML R 88:1998, IDT) «Інтегрувально-усереднювальні вимірювачі рівня звуку». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту  Європейський стандарт OIML R 88:1998 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу, на заміну ДСТУ OIML R 88:2018 прийнятого методом підтвердження. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса та строк...