Проекти національних стандартів

17.02.2021
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ ISO 7176-6:20__ (ISO 7176-6:2018, ІDТ) «Крісла колісні. Частина 6. Визначення максимальної швидкості колісних крісел з електроприводом» (тема завдання — 0604–2020).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 7176-6:2005.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 7176-6:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 139 «Реабілітаційна техніка»;

Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування);

вул. Клочківська, 339, м. Харків, 61051;

тел. (057) 337-76-30;

електронна адреса: lsm_nii@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: lsm_nii@ukr.net


09.07.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO/IEC TS 17021-7:201_ (ISO/IEC TS 17021-7:2014, IDT) Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 7. Вимоги до компетентності персоналу, який здійснює аудит і сертифікацію систем менеджменту безпеки дорожнього руху 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO/IEC TS...

Повідомлення про розроблення першої редакціїпроекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:201_ (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT, ISO/IEC 17024:2012, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу.  2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN ISO/IEC 17024:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ IEC TR 60854: (IEC TR 60854:1986, IDT):20_ Методи вимірювання характеристик  ультразвукового ехо-імпульсного діагностичного обладнання. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт IEC TR 60854:1986 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3....

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 61347-2-10 (EN 61347-2-10:2001; A1:2009; AC:2010, IDT; IEC 61347-2-10: 2000; A1:2008, IDT) Пристрої керування лампами. Частина 2-10. Додаткові вимоги до електронних перетворювачів струму та перетворювачів для роботи з високочастотними трубчастими розрядними лампами холодного запалювання (неонових трубок). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 60838-2-2 (EN 60838-2-2:2006; A1:2012, IDT; IEC 60838-2-2:2006; A1:2012, IDT) Патрони лампові. Частина 2-2. Додаткові вимоги. З’єднувачі для світлодіодних модулів. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 60838-2-2:2006, А1:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу на заміну ДСТУ EN 60838-2-2:2015 (EN 60838-2-2:2006, IDT),...