Проекти національних стандартів

20.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 2431:201_ (ISO 2431:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний  стандарт ISO 2431:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 168 «Лаки та фарби»;

01034 м. Київ, п/с №209;

е-mail: tk_168@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net


27.12.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ASTM E1954:201_ (ASTM E1954-05(2017), IDT) Стандартна практика проведення обстежень на поліграфі в галузі психофізіологічної детекції брехні; ДСТУ ASTM E2000:201_ (ASTM E2000-05, IDT) Стандартна настанова щодо опису мінімальної базової освіти та професійної підготовки для осіб, які беруть участь в детекції брехні; ДСТУ ASTM E2031:201_ (ASTM E2031-99(2016), IDT) Стандартна практика оцінювання якості проведення виконаних обстежень на поліграфі...

26.12.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ХХХХ:20ХХ Масла кам’яновугільні. Метод вимірювання масової частки фенолів; ДСТУ ХХХХ:20ХХ Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення зовнішнього вигляду та кольору; ДСТУ ХХХХ:20ХХ Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання сірковуглецю в бензолі; ДСТУ ХХХХ.6:20ХХ Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення речовин, що сульфуються; ДСТУ ХХХХ.7:20ХХ «Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення реакції водної витяжки»; ДСТУ ХХХХ:20ХХ Вуглеводні ароматичні бензольного...

22.12.2017
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 15964:201_ (EN 15964:2011, IDT) Прилади неодноразового використання для виявляння алкоголю у видихуваному повітрі. Вимоги та методи випробовування 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 15964:2011 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ «Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання температурних границь перегонки»; ДСТУ «Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод вимірювання тіофену в бензолі»; ДСТУ «Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Хроматографічний метод вимірювання масової частки домішок та визначення масової частки основної речовини у бензолі, толуолі та ксилолі». Завантажити >>
21.12.2017
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ.3:20ХХ «Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення забарвлення кислоти сірчаної».   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2436.3−94 (ГОСТ 2706.3−95) «Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Методи визначення забарвлення сірчаної кислоти». Стандарт доповнений розділами: «Терміни та визначення понять», «Познаки та скорочення», «Суть методів», «Вимоги...