Проекти національних стандартів

20.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 2431:201_ (ISO 2431:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний  стандарт ISO 2431:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 168 «Лаки та фарби»;

01034 м. Київ, п/с №209;

е-mail: tk_168@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net


22.01.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Методика повірки. Автоцистерни калібровані для нафтопродуктів»; ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Методика повірки. Вимірювачі електростатичних зарядів»; ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Методика повірки. Калориметри спалювання бомбові»; ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Методика повірки. Люксметри, яскравоміри, пульсметри»; ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Методика повірки. Мости, потенціометри автоматичні самописні, одноканальні, регулювальні та регулятори температури»; ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Методика повірки. Мілівольтметри пірометричні»; ДСТУ ______:201_ «Метрологія. Рівнеміри. Методика повірки...

17.01.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ХХХХ:201_ «Настанова з улаштування гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах»; ДСТУ ХХХХ:201_ «Настанова з утримання автодорожніх мостів». Завантажити >>
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12592:201_ (EN 12592:2014, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення розчинності; ДСТУ EN 12846-2:201_(EN 12846-2:2011, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення часу витікання віскозиметром витікання. Частина 2. Розбавлені та розріджені бітумні в’яжучі; ДСТУ EN 13399:201_ (EN 13399:2010, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення стабільності модифікованих бітумів при зберіганні; ДСТУ EN 14770:201_ (EN 14770:2012, IDT) Бітум та...

12.01.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту зміни до національного стандарту
1  Позначення та назва проекту національного стандарту Перша редакція проекту Зміни № 1 до ДСТУ 8397: 2015 Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідний міжнародний стандарт відсутній. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Державний науково-контрольний інститут біотехнології і...

11.01.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ В ХХХХ:20___ (SNANAG 4193, Ed.2, P.I, NEQ) “Засоби системи впізнавання “свій-чужий” (Mk XA). Загальні технічні вимоги”; ДСТУ В ХХХХ:20___  “Засоби радіолокаційної системи державного впізнавання. Наземні радіолокаційні запитувачі. Загальні технічні вимоги”. Завантажити >>