Проекти національних стандартів

27.05.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:20__  «Рідини для електронних систем доставки нікотину. Загальні технічні умови»

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;

тел./факс: (044) 452-67-35,  (044) 452-38-79;

е-mail: fondinform@csm.kiev.ua;  csm@csm.kiev.ua.

 Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: fondinform@csm.kiev.ua


12.10.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ В-П 15.211:20ХХ «Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Порядок розробки програм та методик випробувань дослідних зразків виробів. Основні положення»   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ В 15.211-78. Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.   3 Адреса та строк подання коментарів...

09.10.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ЕN 934-4:201Х (ЕN 934-4:2009, IDT) «Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 4. Добавки для ін’єкційного розчину попередньо-напружених арматурних елементів. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування»; ДСТУ ЕN 934-5:201Х (ЕN 934-5:2007, IDT) «Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 5. Добавки для торкрет-бетону. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування»; ДСТУ EN 12697-34:201_ (EN 12697-34:2012, IDT)...

05.10.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
Зміна № 1 ДСТУ 7245:2011 «Дизайн і ергономіка. Кодування зорової інформації. Загальні вимоги»; ДСТУ «Знаки графічні для транспортних центрів. Загальні положення». Завантажити >>
04.10.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 1090-2:20XX (EN 1090-2:2018, IDT) «Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 2. Технічні вимоги до сталевих конструкцій»   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 1090-2:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу на заміну однойменного ДСТУ Б EN 1090-2:2014 (EN 1090-2:2008+A1:2011, IDT)». Ступінь відповідності...

03.10.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ «Системи рухомого зв’язку. Показники якості послуг. Методика вимірювання».   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.   3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 155 «Радіотехнології», ДП «УНДІРТ», вул. Буніна, 31, м. Одеса, 65026, тел. (048) 740-71-33, (048)...