Проекти національних стандартів

22.07.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ EN 13282-3:202_ (EN 13282-3:2015, IDT) «В’яжучі дорожні гідравлічні. Частина 3. Оцінювання відповідності».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 13282-3:2015 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності –– ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 307;

ДП «ДерждорНДІ»;

проспект Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

e-mail: dornauka@dorndi.org.ua або vtdr@ukr.net

Строк подання коментарів –– 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: vtdr@ukr.net або на офіційному сайті організації-розробника: www.dorndi.org.ua

 

 

 


01.11.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 50348:201_ (EN 50348:2010; AC:2010, IDT) Електростатичне стаціонарне розпилююче устатковання для незаймистого рідкого покровного матеріалу. Вимоги щодо безпеки; ДСТУ EN 60335-2-4:201_ (EN 60335-2-4:2010; A1:2015, IDT; IEC 60335-2-4:2008; A1:2012, MOD) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-4. Додаткові вимоги до центрифуг; ДСТУ EN 60335-2-13:201_ (EN 60335-2-13:2010; A11:2012, IDT; IEC 60335-2-13:2009, IDT) Прилади побутові та аналогічні...

31.10.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 547-1:201_ (EN 547-1:1996+А1:2008, IDT) Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для доступу до робочих місць у машинах; ДСТУ EN 547-2:201_ (EN 547-2:1996+А1:2008, IDT) Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу; ДСТУ EN 547-3:201_ (EN 547-3:1996+А1:2008, IDT) Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3....

30.10.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
Зміна № 1 ДСТУ 4616:2006 Магістральні трубопроводи. Деталі сталеві приварні на PN до 10 МПа. Типи, основні параметри та розміри; ДСТУ ЕN 1908 (EN 1908:2015, IDT) Вимоги щодо безпеки канатних доріг, призначених для перевезення людей. Натяжні пристрої; ДСТУ ЕN 12929-1 (EN 12929-1:2015, IDT) Вимоги щодо безпеки канатних доріг, призначених для перевезення людей. Загальні вимоги. Частина 1....

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту: ДСТУ EN 1093-1:201_ (EN 1093-1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 1. Вибирання методу контролювання. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 1093-1:2008 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 10228-1:201_ (EN 10228-1:2016, IDT) Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 1: Магнітопорошковий контроль; ДСТУ EN 10228-2:201_ (EN 10228-2:2016, IDT) Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 1: Капілярний контроль; ДСТУ EN ISO 12707:201_ (EN ISO 12707:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінів; ДСТУ EN ISO 16946:201_ (EN ISO 16946:2017, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Технічні...