Проекти національних стандартів

01.11.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 4258:20ХХ «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови»

Національний стандарт розроблено на заміну  ДСТУ 4258:2003 «Напої слабоалкогольні. Загальні технічні умови».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДНУ „Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів” (ДНУ „УкрНДІспиртбіопрод”),

пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, 03190;

тел. (044) 400-02-32; факс (044) 449-03-11

e-mail: info@spirtprod.com.ua.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@spirtprod.com.ua

 


03.07.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 50575:201_ (EN 50575:2014; А1:2016, IDT) Кабелі силові, контрольні та зв’язку. Кабелі для загального використання в будівельних спорудах згідно з вимогами щодо реакції на вогонь; ДСТУ HD 604 S1:201_ (HD 604 S1:1994; A1:1997; A2:2002; A3:2005, IDT) Кабелі силові на напругу 0,6/1,0 кВ та 1,9/3,3 кВ зі спеціальними показниками пожежної небезпеки для використання на електричних...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного потокового перетворення; ДСТУ ISO/IEC 11770-6:201__ (ISO/IEC 11770-6:2016, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Керування ключами. Частина 6. Утворення ключів; ДСТУ ISO/IEC 14841:201___ (ISO/IEC 14841:1996, IDT) Інформаційні технології. Телекомунікації та обмін інформацією між системами. Приватні мережі з комплексними послугами. Специфікація, функціональна модель та інформаційні потоки. Додаткові послуги за викликом; ДСТУ ISO/IEC...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 60519-3:201_ (EN 60519-3:2005, IDT) «Безпечність електротермічного обладнання. Частина 3. Додаткові вимоги до установок для індукційного і резистивного нагрівання та установок індукційного плавлення»; ДСТУ ISO 16514:201_ (ISO 16514:2012, IDT) «Деревина. Неструктурні вимоги до сортування»; ДСТУ EN 60519-2:201_ (EN 60519-2:2006, IDT) «Безпечність електротермічного обладнання. Частина 2: Додаткові вимоги до обладнання для резистивного нагрівання»; ДСТУ EN 60519-4:201_ (EN...

02.07.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12001:201_ (EN 12001:2012, IDT) Машини для транспортування, нанесення та укладання бетону і будівельного розчину. Вимоги щодо безпеки; ДСТУ EN 12629-1:201_ (EN 12629-1:2000+А1:2010, IDT) Устатковання для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ EN 12629-2:201_ (EN 12629-2:2002+А1:2010, IDT) Устатковання для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію....

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ETSI EN 300 219:201_ (ETSI EN 300 219:2016, IDT) Сухопутна рухома служба. Радіообладнання для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та методи випробування; ДСТУ ETSI EN 300 341:201_ (ETSI EN 300 341:2016, IDT) Сухопутна рухома служба. Радіообладнання з інтегрованою антеною для передавання сигналів ініціювання специфічного відгуку в приймачі. Технічні вимоги та...