Проекти національних стандартів

15.01.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:201X Пожежна техніка. Освітлювальне устатковання. Ліхтарі пожежні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 25, УкрНДІЦЗ;

вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011;

е-mail: tc25@ukr.net .

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за е-mail: tc25@ukr.net.


07.04.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів України
ДСТУ ISO 7176-26:201_  (ISO 7176-26:2007, IDT) Крісла колісні. Частина 26. Словник термінів. ДСТУ ISO 8548-2:201_ (ISO 8548-2:1993, IDT) Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 2: Метод описування кукс нижніх кінцівок. ДСТУ ISO 8548-3:201_ (ISO 8548-3:1993, IDT) Протезування та ортезування. Дефекти кінцівок. Частина 3. Метод описування кукс верхніх кінцівок. Завантажити >>
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту України
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ Біопаливо та біорідина. Викиди парникових газів. Технічні вимоги. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Проект національного стандарту відповідає вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС від 23 квітня 2009 р. та Директиви 2015/1513/ЕС в частині технічних вимог та правил розрахунку скорочень викидів парникових газів під...

28.03.2017
Повідодомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту України
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 579:20__ Кокс. Метод визначення загальної вологи (ISO 579:2013, IDT) 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 579–2002 Кокс. Метод визначання загальної вологи (ISO 579:1999, IDT). Міжнародний стандарт ISO 579:2013 Coke – Determination of total moisture (Кокс. Визначання загальної вологи) буде...

24.03.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів України
ДСТУ ХХХХ:201Х Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів. ДСТУ ХХХХ:201Х Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги. Завантажити >>
23.03.2017
Повідомлення щодо оприлюднення проекту національного стандарту України
1. Позначення та назва проекту національного стандарту: ДСТУ В ХХХХ:20___  “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Військова техніка. Стадії життєвого циклу виробів” на заміну ГОСТ В 15.004-84. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Проект національного стандарту не має відповідного міжнародного стандарту. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Термін надання коментарів до...