Проекти національних стандартів

11.12.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів

ДСТУ EN 1425:201_ (EN 1425:2012, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення органолептичних властивостей;

ДСТУ EN 12607-2:201_ (EN 12607-2:2014, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 2. Метод TFOT;

ДСТУ EN 12607-3:201_ (EN 12607-3:2014, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 3. Метод RFT;

ДСТУ EN 12846-1:201_ (EN 12846-1:2011, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення часу витікання (умовної в'язкості) віскозиметром витікання. Частина 1. Бітумні емульсії;

ДСТУ EN 14769:201_ (EN 14769:2012, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Прискорене довгострокове старіння з використанням посудини високого тиску;

ДСТУ «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розтяжності».

Завантажити >>


Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12697-27:201_ (EN 12697-27:2000, IDT) Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбір проб; ДСТУ EN 12697-33:201_ (EN 12697-33:2003, IDT) Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Приготування зразків вальцевим ущільнювачем; ДСТУ EN 12697-46:201_ (EN 12697-46:2012, IDT) Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення температурної тріщиностійкості при осьовому розтягуванні. Завантажити >>
28.11.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12697-6:201_ (EN 12697-6:2012) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробувань гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних зразків»; ДСТУ EN 13108-20:201_ (EN 13108-20:2016, IDT) Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи випробувань; ДСТУ EN 13108-21:201_ (EN 13108-21:2016, IDT) Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 21. Виробничий контроль якості. Завантажити >>
23.11.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12417:201_ (EN 12417:2001+А2:2009; АС:2010, IDT) Безпечність верстатів. Обробляючі центри; ДСТУ EN 13862:201_ (EN 13862:2001+А1:2009, IDT) Машини для обробляння підлоги. Безпека; ДСТУ EN ISO 4414:201_ (EN ISO 4414:2010, IDT; ISO 4414:2010, IDT) Пневмоприводи.  Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових. Завантажити >>
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12596:201_ (EN 12596:2014, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віcкозиметра; ДСТУ EN 13302:201_ (EN 13302:2010, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Визначення динамічної в’язкості бітумного в’яжучого з використанням ротаційного віскозиметра. Завантажити >>
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:201Х «Блоки дверні вхідні в квартири. Загальні технічні умови» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б В.2.6-11:2011. Стандарт доповнений вимогами щодо стійкості до зламування, додані інші матеріали для виготовлення дверних блоків. Вилучено посилання на ДСТУ Б В.2.6-12-97. 3 Адреса та...