Проекти національних стандартів

13.08.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ЕN 14658 (EN 14658:2005+А1:2010, IDT) Підіймально-транспортне устатковання та системи безперервної дії. Устатковання завантажувально-розвантажувальне для бурого вугілля, що добувають у відкритий спосіб. Загальні вимоги щодо безпеки. 

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 14658:2005+А1:2010 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «НТЦ «СТАНКОСЕРТ»

пров. Онілової, 16, м. Одеса, 65011

е-mail: cepro@ukrtest.com, ks@ukrtest.com 

Строк подання коментарів – 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за e-mail: cepro@ukrtest.com, bart@ukrtest.com


Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
ДСТУ EN ISO 3381:201_ (EN ISO 3381:2011, IDT) Залізничний транспорт. Акустика. Вимірювання шуму всередині; ДСТУ EN 12663-1:201_  (EN 12663-1:2010+А1:2014, IDT) Залізничний транспорт. Вимоги до конструкції кузова залізничного транспортного засобу. Частина 1. Локомотиви і пасажирський рухомий склад (і альтернативний метод для вантажних вагонів); ДСТУ EN 12663-2:201_ (EN 12663-2:2010, IDT) Залізничний транспорт. Конструкційні вимоги до кузовів залізничних транспортних...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
ДСТУ EN 62058-11:201_ (EN 62058-11:2010, IDT; IEC 62058-11:2008, MOD) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 11. Загальні методи приймальних випробувань; ДСТУ EN 62058-31:201_ (EN 62058-31:2010, IDT; IEC 62058-31:2008, MOD) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 31. Спеціальні вимоги до статичних лічильників активної енергії (класів точності 0,2 S, 0,5 S,...

10.08.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 60730-1:20__ (EN 60730-1:2016, IDT) «Пристрої автоматичні електричні керувальні. Частина 1. Загальні вимоги»; ДСТУ EN 60870-2-1:20__ (EN 60870-2-1:1996, IDT; IEC 870-2-1:1995, IDT) «Системи та обладнання дистанційного керування. Частина 2. Умови експлуатації. Розділ 1. Електроживлення та електромагнітна сумісність». Завантажити >>
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
ДСТУ EN 932-2:201_ (EN 932-2:1999, IDT) Методи випробувань з визначання загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб; ДСТУ EN 933-1:201_ (EN 933-1:2012, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначання гранулометричного складу. Метод просіювання; ДСТУ EN 933-5:201_ (EN 933-5:1998, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 5. Визначання відсоткового...

07.08.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
Зміна № 1 до ДСТУ 8004:2015 «Концентрати харчові. Метод визначення вологи; Зміна №1 ДСТУ 8709:2017 Вироби хлібобулочні листкові. Загальні технічні умови. Завантажити >>