Проекти національних стандартів

30.11.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ  EN 772-20:202х (EN 772-20:2000, EN 772-20:2000/A1:2005, IDT)  Методи випробувань стінових каменів. Частина 20. Визначення площинності поверхонь  стінових виробів. (тема завдання – 628.2.1.1-2017).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 772-20:2000 та Зміну №1 до нього EN 772-20:2000/A1:2005 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 305;

Державне підприємство “Український науково-дослідний і проектно-

конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів “НДІБМВ”

04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 68;  тел./факс: (044) 425-56-32

e-mail: tk305tdemchenko@gmail.com, labbmsp@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk305tdemchenko@gmail.com або  labbmsp@ukr.net


Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ  EN 772-11:202х (EN 772-11:2011, IDT) Методи випробувань стінових каменів. Частина 11. Визначення капілярного водопоглинання  стінових виробів  з бетону, автоклавного газобетону, штучного  та природного каменю, та початкової швидкості поглинання води керамічними стіновими виробами  (тема завдання – 625.2.1.1-2017). 2 Усі відхилення...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до Додатка 2 до Програми робіт з національної стандартизації ДСТУ 7345:202_ «Дробина пивоваріння. Технічні умови» (тема завдання – 1154-2020). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7345:2013  «Дробина пивна. Технічні умови» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса...

23.11.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до Додатку 1 програми робіт з національної стандартизації 2020 ДСТУ ХХХХ:202_ «Ножі туристичні та спеціальні. Загальні технічні умови». Національний стандарт розроблено вперше (тема завдання: 2108.2.1-2019). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до Додатку 1 програми робіт з національної стандартизації 2020 ДСТУ ХХХХ:202_ «Зброя холодна. Клинкова холодна зброя та конструктивно схожі з нею вироби. Класифікація. Технічні вимоги. Правила приймання. Методи випробувань». Національний стандарт розроблено вперше (тема завдання: 2107.2.1-2019). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до Додатку 1 програми робіт з національної стандартизації 2020 ДСТУ ХХХХ:202_ «Засоби індивідуального захисту. Щити для захисту від куль. Загальні технічні умови». Національний стандарт розроблено вперше (тема завдання: 2106.2.1-2019). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк...