Проекти національних стандартів

20.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 2431:201_ (ISO 2431:2019, IDT) «Фарби та лаки. Визначення часу витікання з використанням лійок».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний  стандарт ISO 2431:2019 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 168 «Лаки та фарби»;

01034 м. Київ, п/с №209;

е-mail: tk_168@ukr.net

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: tk_168@ukr.net


Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 4849:20_ «Напої кавові розчинні. Загальні технічні умови». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4849:2007 «Напої кавові розчинні. Загальні технічні умови». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Асоціація «Укркондпром»; ТК 152...

19.09.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:201_ (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT; ISO/IEC 17065:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN ISO/IEC 17065:2012  буде прийнято як національний...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:201_ (EN ISO/IEC 17020:2012, IDT; ISO/IEC 17020:2012, IDT) «Оцінка відповідності. Вимоги до роботи різних типів органів з інспектування». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN ISO/IEC 17020:2012  буде прийнято як національний стандарт методом...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17011:201_ (EN ISO/IEC 17011:2017, IDT; ISO/IEC 17011:2017, IDT) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів з акредитації, що акредитують органи з оцінки відповідності». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017, IDT). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN ISO/IEC...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 1463-2:20__ (EN 1463-2:2000, IDT) «Матеріали для дорожньої розмітки. Світлоповертаючі дорожні катафоти. Частина 2. Технічні характеристики дорожніх випробувань». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Європейський стандарт EN 1463-2:2000 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса та строк подання...