Проекти національних стандартів

14.02.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ В-П 15.005:20ХХ “Система  розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Зінтегрована логістична підтримка на стадіях життєвого циклу озброєння та військової техніки. Основні положення”

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного/європейського стандарту немає.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;

ТК 176 «Стандартизація продукції оборонного призначення»;

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113,

тел. (044) 454-74-70,

e-mail: tk_176@ukr.net

Строк подання коментарів — 15 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, звернувшись за адресою:

Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації (секретаріат ТК-176)

пр. Перемоги 55/2, м. Київ, 03113

e-mail: tk_176@ukr.net

Контактні особи: Грідін Юрій Вікторович (044) 454-74-70


07.02.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ASTM D1840:20ХХ (ASTM D1840-07, IDT) Паливо для реактивних двигунів. Визначення нафталінових вуглеводнів у авіаційних турбінних паливах методом ультрафіолетової спектрофотометрії.   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Стандарт ASTM D1840-07 буде прийнято як національний стандарт методом «перекладу». Ступінь відповідності - ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної...

30.01.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту зміни до національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту Перша редакція проекту Зміни № 2 до ДСТУ 5081:2008 Продукти томатні концентровані. Загальні технічні умови   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідний міжнародний стандарт відсутній.   3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ВП НУБіП України «НДПІ стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції»; пров. Високий,...

28.01.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 2587:201Х «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги».   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування». Стандарт доповнений розділом: «Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля», розширено перелік...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 3587:201Х «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану».   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту Відповідний національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану». Стандарт доповнений розділом: «Терміни та визначення понять»,...

25.01.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 4121:20ХХ «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови»    2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4121—2002 «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови». Стандарт доповнений розділами: «Класифікація. Основні параметри та розміри», «Загальні технічні вимоги» замість «Технічні вимоги», «Правила приймання, маркування, пакування, переробки,...