Стандартизація

18.10.2021
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ EN 14411:20__ (EN 14411:2016, IDT) «Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінювання та перевіряння сталості експлуатаційних характеристик
і маркування.» (тема завдання — 0443–2021).

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 14411:2019 (EN 14411:2012, IDT) «Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінка відповідності
та маркування», ДСТУ EN 14411:2019 (EN 14411:2016, IDT) «Плитки керамічні. Визначення, класифікація, характеристики, оцінювання та перевіряння сталості робочих характеристик та маркування» та ДСТУ Б В.2.7-282:2011 «Плитки керамічні. Технічні умови»
(EN 14411:2006, NEQ).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Європейський стандарт EN 14411:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали»;

ДП «НДІБМВ»;

вул. Костянтинівська, 68, м. Київ, 04080;

тел./факс (044) 425-56-32;

електронна адреса: ndibmv@ukr.net, labbmsp@ukr.net або tk305tdemchenko@gmail.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: labbmsp@ukr.net або tk305tdemchenko@gmail.com


14.08.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 61851-22 (EN 61851-22:2002, IDT; IEC 61851-22:2001, IDT) «Системи кондуктивного заряджання електричних транспортних засобів. Частина 22. Станції заряджання електричних транспортних засобів змінного струму». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 61851-22:2002 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN ISO 14314:202_ (EN ISO 14314:2009, IDT; ISO 14314:2004, IDT) «Поршневі двигуни внутрішнього згоряння. Устатковання для запуску. Загальні вимоги щодо безпеки». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN ISO 14314:2009 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту   1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN IEC 60051-7:202_ (EN IEC 60051-7:2018, IDT; IEC 60051-7:2017, IDT) «Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові показувальні та допоміжні частини до них. Частина 7. Спеціальні вимоги до багатофункційних приладів». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 60051-7:2019. 2 Усі відхилення проекту...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1. Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN IEC 60051-5:202_ (EN IEC 60051-5:2018, IDT; IEC 60051-5:2017, IDT) «Аналогові електровимірювальні прилади безпосередньої дії та їхнє приладдя. Частина 5. Спеціальні вимоги для однофазних лічильників, вимірювачів коефіцієнта потужності та синхроноскопів». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN IEC 60051-5:2019. 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ  «Метрологія. Методика повірки. Електрокардіографи» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. Національний стандарт розроблено вперше. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 63 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна;  тел.: (044) 526-31-58, Потоцький Ігор Олексійович; e-mail: pototskiy@ukrcsm.kiev.ua Строк подання коментарів —...