Стандартизація

17.05.2019
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого
до скасування

РСТ УССР 1565-80 Фарби малярні клейові для внутрішніх робіт. Технічні умови.

 

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з 05 серпня 2019 року.

Умови скасування — без заміни.

 

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію»
від 05.06.2014 N 1315-VII
 та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики .

 

4. Підстава для скасування національного стандарту

Витяг з протоколу № 42 засідання ТК 168 «Лаки та фарби» від 21-22 березня 2019.

 

5 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 168 Лаки та фарби»

п/с № 209, м. Київ, 01030

e-mail: tk_168@ukr.net

моб. тел. (066) 240-54-84

Контактна особа: Солонинка А. В., секретаріат ТК 168.

Строк подання коментарів — 3 місяці з дня оприлюднення повідомлення.

 


25.07.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів України
ДСТУ ISO 9564-4:201_ (ISO 9564-4:2016, IDT) Фінансові послуги.  Керування та захист персонального ідентифікаційного номера (PIN). Частина 4. Вимоги до обробляння PIN для платіжних транзакцій в е-комерції; ДСТУ ISO/IEC 20000-2:201_ (ISO/IEC 20000-2:2012, IDT) Інформаційні технології.  Керування послугою. Частина 2. Настанова щодо застосування систем керування послугою; ДСТУ ISO/IEC 20000-3:201_ (ISO/IEC 20000-3:2012, IDT) Інформаційні технології.  Керування сервісами. Частина 3....

24.07.2017
Повідомлення щодо оприлюднення проекту національного стандарту України
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ " Пожежна безпека. Загальні положення " 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/європейського стандарту Національний стандарт розроблено вперше 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Технічний комітет стандартизації "Пожежна безпека та протипожежна техніка" (ТК 25); вул. Рибальська, 18, м. Київ, 01011; e-mail: tc25@ukr.net Строк подання коментарів – 60 робочих днів з...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів України
ДСТУ EN 61386-1 (EN 61386-1:2008, IDT) Системи кабелепроводів. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ EN 61386-21 (EN 61386-21:2004; A11:2010; AC:2004, IDT) Системи кабелепроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до жорстких труб для кабелепроводів; ДСТУ EN 61386-25 (EN 61386-25:2011, IDT) Системи кабелепроводів. Частина 25. Додаткові вимоги до пристроїв кріплення кабелепроводів; ДСТУ EN 61386-22 (EN 61386-22:2004; A11:2010; AC:2004, IDT) Системи кабелепроводів....

21.07.2017
Повідомлення щодо оприлюднення проекту першої редакції національного стандарту
1. Позначення та назва документа: Перша редакція проекту національного стандарту ДСТУ «Тютюн для нагрівання. Загальні технічні умови». 2. Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Відповідний міжнародний стандарт відсутній. 3. Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами: Адреса для подання коментарів: Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров`я...

19.07.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів України
ДСТУ EN 342 (EN 342:2004; АС:2008, IDT) Одяг захисний.  Комплекти та предмети одягу для захисту вiд холоду. ДСТУ EN 343 (EN 343:2003+A1:2007; AC:2009, IDT) Одяг захисний. Захист від дощу. ДСТУ EN 361 (EN 361:2002, IDT) Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння з висоти. Ременi безпеки. ДСТУ EN 362 (EN 362:2004, IDT) Iндивiдуальне спорядження для захисту вiд падiння...