Стандартизація

19.02.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ХХХХ:202_ «Автомобільні дороги. Очищення поверхневих стічних вод. Вимоги».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП «ДерждорНДІ»,

просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113;

тел./факс (044) 201-08-44;

e-пошта: dorecology22@gmail.com

Строк подання коментарів ‑ 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: dorecology22@gmail.com

 


Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1  Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 4223-1:202_ (ISO 4223-1:2017, IDT) «Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 1. Пневматичні шини».  Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 4223-1:2005 (ISO 4223-1:2002, IDT). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного  міжнародного стандарту Міжнародний стандарт  ISO 4223-1:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності – ідентичний...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 13909-5:20__ (ISO 13909-5:2016, IDT) «Вугілля кам’яне та кокс. механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7609:2014. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO 13909-5:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 18894:20__ (ISO 18894:2018, IDT) «Кокс. Метод визначення індексу реакційної здатності коксу (CRI) і міцності залишку коксу після реакції (CSR)». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4703:2006. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO 18894:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:20_ «Взаємнооднозначна система латинізованого представлення українськомовної текстової інформації» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту На відміну від ISO 9:1995 «Information and documentation – Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages» в частині, що стосується української транслитерації, в проекті подано транслітерацію...

14.02.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 4850:202_ «Пиво. Методи визначення масової частки діоксиду вуглецю та стійкості». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4850:2007  «Пиво. Методи визначення діоксиду вуглецю та стійкості». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса...