Новини

17.04.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1  Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ  «Шини пневматичні для сільськогосподарських транспортних засобів та причепів до них. Загальні технічні умови».

 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідногоміжнародного чи регіонального стандарту

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4140-2002/ГОСТ 7463-2003 «Шини пневматичні для тракторів та сільськогосподарських машин. Технічні умови».

Розроблено стандарт виду «Загальні технічні умови» згідно з вимогами 9.2.1
 ДСТУ 1.5:2015. Встановлено узагальнені технічні вимоги відповідно до груп однорідної продукції, вилучено додатки, що містять асортимент.

 

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ДП Центр з сертифікації шин і гумотехнічних виробів «СЕПРОшинаГТВ», ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості»

вул. Бориса Кротова, 24, м. Дніпро, 49033;

e-mail: seproshina@ukr.net  

Строк подання коментарів – 60 робочих днів з дня оприлюднення  повідомлення.

 

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за е-mail: seproshina@ukr.net  

 

 

 

 

 

 

 


11.04.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ… «Вапно для  сталеплавильного, феросплавного та агломераційного виробництв. Методи аналізу та випробувань»        2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.   3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ВСП „НТЦ МВД” Донндічормет;                                  ТК 97 «Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна,...

10.04.2019
Схвалення проекту стандарту ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03) «Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та служб; Частина 1: Загальні технічні вимоги; Гармонізований стандарт для електромагнітної сумісності» (ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility)
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03) «Стандарт щодо електромагнітної сумісності (EMC) для радіообладнання та служб; Частина 1: Загальні технічні вимоги; Гармонізований стандарт для електромагнітної сумісності» (ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard...

Схвалення проекту стандарту ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.0 (2019-03) «Транспортна телематика та телематика дорожнього руху (TTT); Передавальне обладнання спеціалізованого радіозв’язку на коротких відстанях (DSRC) (500 кбіт/с/250 кбіт/с), що працює в діапазоні частот 5 795-5 815 мГц; Частина 2: Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Підрозділ 2: Бортові прилади (OBU)» (Transport and Traffic Telematics (TTT); Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s / 250 kbit/s) operating in the 5 795 MHz to 5 815 MHz frequency band; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum; Sub-part 2: On-Board Units (OBU))
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 300 674-2-2 V2.2.0 (2019-03) «Транспортна телематика та телематика дорожнього руху (TTT); Передавальне обладнання  спеціалізованого радіозв'язку на коротких відстанях (DSRC) (500 кбіт/с/250 кбіт/с), що працює в діапазоні частот 5 795-5 815 мГц; Частина 2: Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру;...

Схвалення проекту стандарту ETSI EN 300 392-7 V3.5.0 (2019-03) «Наземний магістральний радіозв’язок (TETRA); Голос плюс дані (Voice plus Data (V+D)); Частина 7: Безпека» (Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7: Security)
До відома зацікавлених сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 300 392-7 V3.5.0 (2019-03) «Наземний магістральний радіозв'язок (TETRA); Голос плюс дані (Voice plus Data (V+D)); Частина 7: Безпека» (Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7: Security).   Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 10 червня 2019 року   Зауваження та...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ 2903:20__ «Концентрати харчові. Сніданки сухі – Снеки. Загальні технічні умови».   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2903:2005. В стандарті доповнений розділ «Класифікація» новими видами сухих сніданків та розширений розділ «Загальні технічні умови» новими видами сировини; уточнений розділ «Нормативні посилання» та...