Новини

21.08.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 21043-1:20ХХ «Криміналістика. Частина 1. Терміни та визначення».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/ регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 21043-1:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 192;

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України;

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;

тел./факс: (044) 200-29-13, (044)  200-29-11;

e-mail: «tk192@kndise.gov.ua».

Строк подання коментарів60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, за електронною адресою: «tk192@kndise.gov.ua».


20.08.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ «Судова експертиза об'єктів права інтелектуальної власності. Терміни та визначення». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідні міжнародний та регіональний стандарти відсутні. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 192, Науково-дослідний центр судових експертиз з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; бул. Лесі Українки, 26, оф. 501, м....

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ _____: 20__  «Сигарили. Загальні технічні умови». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного  міжнародний чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна; тел./факс:+38 (044)4239080, +38 (044)4526735; е-mail: kuzmenko_l@csm.kiev.ua; csm@csm.kiev.ua.  Строк подання коментарів – 60 календарних...

19.08.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ «Олія соняшникова високоолеїнова». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідно міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України; ТК 86 «Олії, жири та продукти їх переробки»; пр. Дзюби, 2а, м....

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту Зміна № 1 до ДСТУ 4492:2017 «Олія соняшникова. Технічні умови». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідно міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України; ТК 86 «Олії, жири та...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ «Соняшник. Метод визначення масової частки олеїнової кислоти за показником заломлення олії». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Національний стандарт розроблено на заміну ГОСТ 28238-89. Структура стандарту відповідає вимогам ДСТУ 1.5:2015. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної...