Новини

18.01.2019
До уваги користувачів стандартів та Технічних комітетів стандартизації України (ТК)!

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), яке виконує функції національного органу стандартизації України відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1163-р від 26.11.2014 року, інформує про скасування в Україні стандартів Радянського Союзу, розроблених до 1992 року.

Законом України від 05.06.2014 № 1315-VII «Про стандартизацію» (далі — Закон), який набув чинності 03.01.2015 року, в національне законодавство України як держави-члена Світової організації торгівлі (далі — СОТ) імплементовані  положення Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі, зокрема Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття та застосування стандартів, та впроваджені міжнародні та європейські принципи стандартизації. Відповідно до повноважень, визначених статтею 11 Закону, НОС організовує та координує діяльність щодо розроблення, прийняття, перевірки, перегляду, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них відповідно до цього Закону.

Відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншого боку, Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку III до цієї Угоди.

Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 року.

Ціль припинення дії на території України до кінця 2015 року міждержавних стандартів, розроблених до 1992 року (далі – ГОСТ), визначена Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2014 № 695 та схваленою постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 № 26-VIII.

На виконання Програми у 2015 році були видані відповідні накази національного органу стандартизації (далі – НОС) про скасування ГОСТ із втратою чинності у 2016, 2017, 2018 роках та з 01.01.2019 року.

З метою зниження ризиків для суб’єктів господарювання Мінекономрозвитку завчасно було запропоновано заінтересованим сторонам, зокрема опрацювати питання щодо:

 • скасування ГОСТ, які втратили актуальність;
 • розроблення національних нормативних документів (стандартів, кодексів усталеної практики) на заміну відповідних ГОСТ;
 • розроблення стандартів, кодексів усталеної практики, технічних умов підприємств, установ, організацій, що здійснюють стандартизацію, якщо підприємства застосовують положення цих ГОСТ.
Відповідну інформацію 27.03.2015 було оприлюднено на офіційному веб-сайті національного органу стандартизації (далі – НОС). Надавати пропозиції потрібно було до 15.12.2015.
Також на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 19.04.2016 року розмістило роз’яснення з питань застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ).
На офіційному веб-сайті НОС у блоку Стандартизація також надано роз’яснення стосовно використання НД, якщо ГОСТ скасований і рекомендації щодо дій, коли немає НД на заміну скасованому ГОСТ.

На виконання Рішення Міжнародного форуму з питань стандартизації «Стандарти створюють довіру» з нагоди Всесвітнього дня стандартів, який відбувся 11—12 жовтня 2016 р., на офіційному веб-сайті ДП «УкрНДНЦ» 01.12.2016 р. було розміщено повідомлення щодо необхідності проведення заінтересованими сторонами аналізу ГОСТ, які вони застосовують у своїй діяльності.

Крім того, НОС постійно надавав роз‘яснення та консультації з питань, що виникають у зв’язку зі скасуванням ГОСТ.

Отже, заінтересовані сторони мали можливість надати пропозиції щодо остаточного терміну скасування ГОСТ або перенесення терміну їх скасування, але не пізніше 31.12.2018.

Також HOC запропонував всім заінтересованим сторонам подати пропозиції щодо розроблення національних стандартів на заміну ГОСТ до Програми робіт з національної стандартизації. Результатом цієї роботи є певна кількість пропозицій до Програми робіт з національної стандартизації та певна кількість національних стандартів, прийнятих на заміну ГОСТ.

За останні роки реформа у сфері технічного регулювання, частиною якої є система національної стандартизації,  досягла значних результатів:

 • були затверджені базові Закони («Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»);
 • набула чинності низка технічних регламентів та інших нормативно-правових актів, які встановлюють обов’язкові вимоги до певних видів продукції;
 • був здійснений перехід від обов’язкової сертифікації пострадянського зразка до європейської системи оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Обов’язкова сертифікація відмінена, застосовується виключно добровільна.

 

01.01.2019 сплив чотирихрічний перехідний період, коли ГОСТ, розроблені до 1992 року, мали бути скасовані.

Протягом 2016, 2017 та 2018 років до ДП «УкрНДНЦ» від ТК та заінтересованих сторін надходили пропозиції щодо подовження термінів чинності ГОСТ. Всього до 01.01.2019 був подовжений термін  4935 ГОСТ.

Виникла ситуація, коли серед ГОСТ, розроблених до 1992 року, наявні стандарти:

 • об’єкти стандартизації яких не відповідають Закону України «Про стандартизацію»;
 • на продукцію, на яку вже поширюються нормативно-правові акти (технічні регламенти);
 • що визначають показники, норми тощо, які мають бути врегульовані нормативно-правовими актами;
 • об’єкти стандартизації яких втратили актуальність;
 • вимоги та показники яких є застарілими, наявні чинні національні стандарти на той же самий об’єкт стандартизації, що й ГОСТ, розроблені до 1992 року.

 

Водночас, до НОС продовжували надходити пропозиції щодо продовження дії ГОСТ після 01.01.2019 року.

З метою виваженого реагування на такі пропозиції та з урахуванням рекомендацій Міністерства економічного розвитку і торгівлі як центрального органу виконавчої влади, що формує і реалізує державну політику у сфері стандартизації, ДП «УкрНДНЦ» проведено відповідну роботу щодо зведення до мінімуму пропозицій заінтересованих сторін стосовно перенесення термінів скасування ГОСТ, розроблених  до 1992 року, після 01.01.2019.

 

У підсумку НОС прийнято низку наказів, якими з 01.01.2019 року відновлено чинність ГОСТ, розроблених до 1992 року. ГОСТ відновлені терміном до 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022. Зокрема це стандарти:

 • на заміну яких проводиться або передбачається розроблення проектів національних стандартів;
 • посилання на які є в нормативно-правових актах;
 • які застосовуються в різних сферах діяльності;
 • стосовно Єдиної системи конструкторської документації;
 •   розроблені на основі міжнародних стандартів, версії яких є актуальними, та які відповідно до пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону застосовуються як національні стандарти.

З переліками стандартів, чинність яких відновлено наказами НОС, можна ознайомится на офіційному сайті НОС.

 

Враховуючи вищезазначене повідомляємо, що подальше перенесення термінів після видання зазначених наказів ДП «УкрНДНЦ» є неможливим.

 

НОС наполегливо рекомендує всім заінтересованим сторонам, які в своїй роботі використовують ГОСТ, скористатися рекомендаціями, розміщеними на сайтах Мінекономрозвитку та НОС, та знайти альтернативу використанню стандартів Радянського Союзу, які фактично є регуляторними актами вже неіснуючої держави і суперечать нововведенням, запровадженим у сфері технічного регулювання України.

Крім того інформуємо, що за потреби розроблення національного стандарту на заміну ГОСТ будь-яка заінтересована сторона (органи влади, асоціації виробників, підприємства, громадські організації тощо) може виступити замовником такої роботи відповідно до статей 28 та 29 Закону України «Про стандартизацію».


08.01.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 50446:__ (EN 50446:2006, IDT) Прямий перетворювач термоелектричний в зборі з металевою або керамічною захисною трубкою та аксесуари.   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Європейський стандарт EN 50446:2006 буде прийнято як національний стандарт методом «перекладу». Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згіно з...

27.12.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ EN 13285:201_ (EN 13285:2010, IDT) «Суміші незв’язні. Технічні умови».   2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Європейський стандарт EN 13285:2010 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності – ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.   3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «ДерждорНДІ», просп. Перемоги, 57, м. Київ,...

26.12.2018
Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Послуги фахівців з нерухомості»
Організаційний комітет, створений на базі Всеукраїнської громадської організації  «Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України»  (далі — ВГО АФНУ) ініціював створення нового технічного комітету стандартизації «Послуги фахівців з нерухомості» (далі — ТК «Послуги фахівців з нерухомості»). Сфера діяльності: Стандартизація у сфері послуг фахівців з нерухомості. Розроблення національних стандартів з пріоритетом  гармонізації з міжнародними та регіональними (стандартами ЄС) стандартами. Коди...

22.12.2018
Схвалення проекту гармонізованого стандарту ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12) «Стільникові мережі міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку (IMT); Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Частина 1: Вступ та загальні вимоги» (IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 1: Introduction and common requirements)
До  відома зацікавлених  сторін Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення ETSI EN 301 908-1 V11.1.7 (2018-12) «Стільникові мережі міжнародного рухомого (мобільного) зв'язку (IMT); Гармонізований стандарт для доступу до радіоспектру; Частина  1: Вступ та загальні вимоги» (IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 1: Introduction and common requirements) Кінцевий термін подання...

21.12.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
Проект ДСТУ 33.105:201_ «Страховий фонд документації. Правила підготування та відправлення документації на промислову продукцію для мікрофільмування»; Проект ДСТУ 33.110:201_ «Страховий фонд документації. Правила комплектування документації для формування»; ДСТУ 3500:20____ «Макулатура паперова й картонна. Технічні умови»; ДСТУ  «Сталь аустенітна. Методи визначення вмісту феритної фази в прутках»; ДСТУ____:20___ «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови».   Завантажити >>