Новини

21.04.2021
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомагательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року.

Умови скасування —  чинний ДСТУ EN 60051-4:2018(EN 60051-4:1989, IDT;IEC 60051-4:1984, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів.

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII  та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол засідання ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» № 1 від 21 січня 2020 р.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

електронна адреса: tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua та hivolt@ukrcsm.kiev.ua

Контактна особа:

Вендичанський Р.В.  Секретаріат ТК 90.

Строк подання коментарів — 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення.


20.04.2021
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту зміни до національного стандарту
1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації Зміна № 1 ДСТУ 8730:2017 «Шини з регульованим тиском. Загальні технічні вимоги» (тема завдання — 0359–2021). 2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості»; Державне підприємство «Центр з...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ В 20.39.101:20__ «Комплексна система загальних технічних вимог до озброєння та військової техніки. Основні положення» (тема завдання — 0920–2020). Національний стандарт розроблено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ В 20.39.101–76). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту зміни до національного стандарту
1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації Зміна № 1 ДСТУ  7202:2019 (ISO 9999:2016, NEQ) «Засоби допоміжні для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія » (тема завдання — 0383–2021). 2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 139 «Реабілітаційна...

15.04.2021
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ 7099:20__ «Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначення органолеп-тичних показників, об’єму продукції та герметичності закупорювання» (тема завдання – 0356-2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7099:2009 «Продукція безалкогольної промисловості. Методи визначення органолептичних показників, об’єму продукції та герметичності закупорювання». 2 Усі відхилення проекту національного...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ «Метрологія. Методика повірки. Дозиметри поглинутої  дози (потужності поглинутої  дози) та еквівалентної дози (потужності еквівалентної дози) гама-випромінень» (тема завдання — 1302.2.1.1–2018). Національний стандарт розроблено вперше. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та...