Новини

21.04.2021
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомагательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року.

Умови скасування —  чинний ДСТУ EN 60051-4:2018(EN 60051-4:1989, IDT;IEC 60051-4:1984, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів.

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII  та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол засідання ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» № 1 від 21 січня 2020 р.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

електронна адреса: tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua та hivolt@ukrcsm.kiev.ua

Контактна особа:

Вендичанський Р.В.  Секретаріат ТК 90.

Строк подання коментарів — 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення.


Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ ISO 3085:20_ (ISO 3085:2019, IDT) «Руди залізні. Експериментальні методи перевіряння похибки відбирання проб, готування проб і вимірювання» (тема завдання — 0008–2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 3085:2006 (ISO 3085:2002, IDT). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ «Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення масової частки оксиду алюмінію» (тема завдання — 0006–2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ГОСТ 23581.17:2008 «Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 1      1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ «Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення масової частки хрому» (тема завдання — 0005–2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ГОСТ 23581.5:2008 «Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания хрома». 2 Усі відхилення проекту...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту зміни № 1 до національного стандарту
1 Позначення та назва проекту зміни до національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації Зміна № 1 до ДСТУ 3760:2019 «Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови» (тема завдання –– 0360–2021). 2 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ «Засоби індивідуального захисту. Щити протиударні. Загальні технічні умови» (тема завдання — 0420–2021). Національний стандарт розроблено вперше. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання...