Новини

12.12.2019
Схвалення проекту гармонізованого стандарту ETSI EN 319 403-1 V2.3.0 (2019-11) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Частина 1. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг» (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers)

До  відома зацікавлених  сторін

Повідомляємо, що розпочато процедуру громадського обговорення та схвалення проекту стандарту ETSI EN 319 403-1 V2.3.0 (2019-11) «Електронні підписи та інфраструктури (ESI). Оцінка відповідності провайдерів трастових послуг. Частина 1. Вимоги до органів з оцінки відповідності, які оцінюють провайдерів трастових послуг» (Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment; Part 1: Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers)

Кінцевий термін подання зауважень та коментарів 13 лютого 2020 року

Зауваження та коментарі до проекту стандарту просимо подавати в національний орган стандартизації на такі електронні адреси: anna.martynenko@uas.org.ua, iryna.polyakova@uas.org.ua або natalia.bilous@uas.org.ua.

 


11.12.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту
1 Позначення та назва проєкту національного стандарту ДСТУ ISO XXXX:202_ (ISO 17892-6:2017, MOD) «Геотехнічні дослідження та випробовування. Лабораторні випробовування ґрунту. Частина 6. Дослідження конусом, що падає». НА ЗАМІНУ: ДСТУ CEN ISO/TS 17892-6:2017 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 6. дослідження конусом, що падає (CEN ISO/TS 17892-6:2017, IDT). 2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Міжнародний...

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту
1 Позначення та назва проєкту національного стандарту ДСТУ XXXX:202_ (ISO 17892-5:2017, MOD) «Геотехнічні дослідження та випробовування. Лабораторні випробовування ґрунту. Частина 5. Лабораторні одометричні випробовування ґрунту з прирощуванням навантаження». НА ЗАМІНУ: ДСТУ CEN ISO/TS 17892-5:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 5. Лабораторні одометричні випробовування ґрунту з поступовим навантаження (CEN ISO/TS 17892-5:2004, IDT) 2 Усі відхилення проєкту національного...

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту
1 Позначення та назва проєкту національного стандарту ДСТУ XXXX:202_ (ISO 17892-4:2016, MOD) «Геотехнічні дослідження та випробовування. Лабораторні випробовування ґрунту. Частина 4. Визначення гранулометричного складу». НА ЗАМІНУ: ДСТУ ISO/TS 17892-4:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 4. Лабораторні випробування ґрунту для визначення гранулометричного складу (CEN ISO/TS 17892-4:2004, IDT) 2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO 17892-4:2016 буде...

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту
1 Позначення та назва проєту національного стандарту ДСТУ XXXX:202_ (ISO 17892-3:2015, MOD) «Геотехнічні дослідження та випробовування. Лабораторні випробовування ґрунту. Частина 3. Визначення щільності частинок». НА ЗАМІНУ: ДСТУ CEN ISO/TS 17892-3:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Лабораторні дослідження ґрунту. Частина 3. Визначення щільності частинок. Пікнометричний метод (CEN ISO/TS 17892-3:2004, IDT) 2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO...

Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ XXXX:202_ (ISO 17892-2:2014, MOD) «Геотехнічні дослідження та випробовування. Лабораторні випробовування ґрунту. Частина 2. Визначення насипної щільності ґрунту». НА ЗАМІНУ: ДСТУ CEN ISO/TS 17892-2:2007 Геотехнічні дослідження та випробування. Випробування ґрунту лабораторні. Частина 2. Визначення щільності дрібнозернистого ґрунту (CEN ISO/TS 17892-2:2004, IDT). 2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного стандарту Міжнародний стандарт...