Новини

21.04.2021
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомагательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року.

Умови скасування —  чинний ДСТУ EN 60051-4:2018(EN 60051-4:1989, IDT;IEC 60051-4:1984, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів.

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII  та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол засідання ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» № 1 від 21 січня 2020 р.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

електронна адреса: tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua та hivolt@ukrcsm.kiev.ua

Контактна особа:

Вендичанський Р.В.  Секретаріат ТК 90.

Строк подання коментарів — 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення.


19.02.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:202_ «Автомобільні дороги. Очищення поверхневих стічних вод. Вимоги». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «ДерждорНДІ», просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113; тел./факс (044) 201-08-44; e-пошта: dorecology22@gmail.com Строк подання коментарів ‑ 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення. 4 Інформація про спосіб...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1  Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 4223-1:202_ (ISO 4223-1:2017, IDT) «Промисловість шинна. Терміни та визначення основних понять. Частина 1. Пневматичні шини».  Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 4223-1:2005 (ISO 4223-1:2002, IDT). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного  міжнародного стандарту Міжнародний стандарт  ISO 4223-1:2017 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності – ідентичний...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 13909-5:20__ (ISO 13909-5:2016, IDT) «Вугілля кам’яне та кокс. механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 7609:2014. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO 13909-5:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ISO 18894:20__ (ISO 18894:2018, IDT) «Кокс. Метод визначення індексу реакційної здатності коксу (CRI) і міцності залишку коксу після реакції (CSR)». Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4703:2006. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO 18894:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:20_ «Взаємнооднозначна система латинізованого представлення українськомовної текстової інформації» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту На відміну від ISO 9:1995 «Information and documentation – Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters – Slavic and non-Slavic languages» в частині, що стосується української транслитерації, в проекті подано транслітерацію...