Новини

21.08.2019
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ ISO 21043-1:20ХХ «Криміналістика. Частина 1. Терміни та визначення».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/ регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO 21043-1:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 192;

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України;

вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057;

тел./факс: (044) 200-29-13, (044)  200-29-11;

e-mail: «tk192@kndise.gov.ua».

Строк подання коментарів60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати, за електронною адресою: «tk192@kndise.gov.ua».


05.06.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ (ISO 9999:2016, NEQ) Допоміжні засоби для осіб з обмеженням життєдіяльності. Класифікація та термінологія. 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний стандарт ISO 9999:2016 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності –– нееквівалентний (NEQ). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України. 3 Адреса...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 12882 (EN 12882:2015, IDT) Конвеєрні стрічки загального призначення. Вимоги щодо електричної та пожежної безпеки; ДСТУ EN 45545-4:201_ (EN 45545-4:2013, IDT) Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 4. Вимоги  щодо пожежної безпеки до конструкцій рухомого складу; ДСТУ EN 45545-5:201_ (EN 45545-5:2013+А1:2015, IDT) Залізничний транспорт. Протипожежний захист рухомого складу. Частина 5. Вимоги  щодо пожежної безпеки...

01.06.2018
Повідомлення про скасування національних нормативних документів
ДСТУ 4659-1:2006 Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ 4659-2:2006 Клінічні дослідження медичних виробів для людей. Частина 1. Плани клінічного дослідження. Завантажити >>
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ «Сталь та чавун. Методи визначення марганцю»; ДСТУ «Сталь та чавун. Методи визначення хрому». Завантажити >>
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ ЕN ISO 23125 (EN ISO 23125:2015, IDT) Верстати. Безпека. Токарні верстати; ДСТУ ЕN ISO 28881 (EN ISO 28881:2013; АС:2013, IDT) Верстати. Безпека. Електророзрядні верстати. Завантажити >>