Новини

14.02.2020
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту

ДСТУ 4850:202_ «Пиво. Методи визначення масової частки діоксиду вуглецю та стійкості».

Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4850:2007  «Пиво. Методи визначення діоксиду вуглецю та стійкості».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» (ПрАТ «УКРПИВО»);

ТК 67 «Пиво та безалкогольні напої»;

вул. М. Житомирська, 3-А, м. Київ, 01001;

тел./факс (044) 279-72-84;

e-пошта: ks-abadjan@ukrpivo.com

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ks-abadjan@ukrpivo.com


06.11.2018
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ 3650:20__ «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови»; ДСТУ 4278:20__ «Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування»; ДСТУ ЕN 40-1:201_ (ЕN 40-1:1991, IDT) «Опори освітлення. Частина 1. Терміни та визначення понять»; ДСТУ ЕN 40-2:201_ (ЕN 40-2:2004, IDT) «Опори освітлення. Частина 2. Загальні вимоги та розміри»; ДСТУ ЕN 40-3-1:201_ (ЕN 40-3-1:2013, IDT) «Опори...

Інформаційний дайджест новин вересень 2018
Завантажити >>
05.11.2018
Фінансовий звіт ДП «УкрНДНЦ» за 9 місяців 2018 року
Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 р. >> Баланс на 30 вересня 2018 р. >>
Семінар на тему: «Антикорупційна програма підприємства: склад, підготовка, впровадження»
Інститут підготовки фахівців Національного органу стандартизації ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» запрошує Вас 28 листопад 2018 року відвідати семінар на тему «Антикорупційна програма підприємства: склад, підготовка, впровадження» Програмою семінару передбачено розгляд таких питань: 1. Протидія корупції на міжнародному та національному рівні. Огляд українських та міжнародних правових актів. Поняття про...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 933-2:201_ (EN 933-2:1995, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 2. Визначання гранулометричного складу. Випробувальні сита, номінальні розміри отворів сит; ДСТУ EN 933-3:201_ (EN 933-3:2012, IDT) «Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 3. Визначання форми зерен. Коефіцієнт пластинчастості»; ДСТУ EN 933-11:201_ (EN 933-11:2009, IDT) Методи випробувань з визначання геометричних характеристик заповнювачів. Частина 11. Класифікаційне випробування для складових частин крупних заповнювачів, які використовують...