Новини

13.01.2022
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації

ДСТУ ISO/PAS 5643:20__ (ISO/PAS 5643:2021, IDT) «Туризм та пов’язані з ним послуги. Вимоги та рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 в сфері туризму» (тема завдання  0625–2021).

Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту

Міжнародний стандарт ISO/PAS 5643:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).

До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

ТК 169 «Туризм і послуги у сфері туризму»;

Асоціація «Український Національний комітет Міжнародної Торгової Палати»;

вул. Рейтарська, 19-б, м. Київ, 01030;

моб.тел.: (050) 3913939, (097) 5607640;

електронна адреса: info@tc169uas.org.ua або info@ntoukraine.org.

Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: info@tc169uas.org.ua або info@ntoukraine.org


24.12.2021
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:20__ «Безпека дорожнього руху. Огорожа дорожня поручневого типу. Загальні технічні умови» (тема завдання — 0531-2022). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ EN 13286-1:20__ (EN 13286-1:2003, IDT) «Суміші неукріплені та укріплені гідравлічним в’яжучим. Частина 1. Методи випробування з визначання вологості та референтної щільності за лабораторного ущільнення. Вступ, загальні вимоги та відбирання проб» (тема завдання – 0852-2021). Національний стандарт розроблено вперше. 2 Усі...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ «Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих будівельних конструкцій» (тема завдання — 0375–2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б А.2.4-43:2009 «Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502–2007, MOD)» та ДСТУ-Н...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ 4246:20__ «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови» (тема завдання — 0785–2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса...

Повідомлення щодо створення технічного комітету стандартизації «Управління інноваціями»
Організаційним комітетом, створеним Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – КПІ ім. Ігоря Сікорського), ініційовано створення нового технічного комітету стандартизації «Управління інноваціями» (далі — ТК «Управління інноваціями»). Сфера діяльності: стандартизація у сфері термінології, інструментів, методів, систем управління інноваціями, а також взаємодії між відповідними сторонами для забезпечення інновацій.   Коди та назви об’єктів стандартизації згідно з...