Новини

25.03.2019
Повідомлення про припинення діяльності непрацюючих технічних комітетів стандартизації

Національний орган стандартизації (далі – НОС) інформує, що на засіданні керівної ради НОС від 25.02.2019 № 1, підтримано пропозицію щодо припинення діяльності 24 непрацюючих технічних комітетів стандартизації (далі – ТК).

До непрацюючих віднесено ТК, які протягом двох років не подають пропозиції до Програми робіт з національної стандартизації, не проводять засідань ТК, не подають щорічних звітів щодо своєї діяльності, не надсилають інформацію за вимогою НОС, не виконують робіт з національної стандартизації та не мають оновленого Положення про ТК, розробленого відповідно до ДСТУ 1.14:2015. Робота цих ТК фактично не здійснюється.

Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та 19.2.2 ДСТУ 1.14:2015 ДП "УкрНДНЦ", яке виконує функції національного органу стандартизації (далі – НОС), було проведено аналіз діяльності непрацюючих ТК та встановлено, що на сьогодні необхідно припинити діяльність 24 ТК. Наводимо їх перелік:

 

Ч/ч

№ ТК

Назва ТК

Назва та адреса організації,

яка виконувала функції секретаріату ТК

 

1.

1

Побутова радіоелектронна апаратура

Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметртестстандарт»)

вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

 

2.

45

Об'ємні гідроприводи, пневмоприводи та змащувальні системи

Закрите акціонерне товариство Науково-виробниче підприємство «Е.Г.П. Регулятор»

(ЗАТ НВП «Е.Г.П. Регулятор»)

вул. Сидоренківська, 58,

м. Харків, 61030

 

3.

50

Сірка

Державне підприємство «Сертифікаційний центр продукції та послуг» (СЦ «ГАЛСЕРТ») Міністерства освіти і науки України

вул. В. Великого, 4, офіс 204

м. Львів, 79026

 

4.

55

Метанол, продукти органічного та неорганічного синтезу

Державне підприємство «Інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ДП «ІАП»)

вул. Вілєсова, 1, м. Сєвєродонецьк, 

Луганська обл., 93400

 

5.

66

Оптичні та оптико-механічні вироби

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал»

вул. Московська, 8,

м. Київ, 01010

 

6.

73

Низьковольтна комутаційна апаратура

Закрите акціонерне товариство «Електричні низьковольтні апарати та системи»

просп. Московський, 138-А,

м. Харків, 61037

 

7.

95

Металеві та інші неорганічні покриття. Лакофарбові та полімерні покриття

Український державний хіміко-техноло­гічний університет (УДХТУ) 

просп. Гагаріна, 8,

м. Дніпро, 49005

 

 

8.

96

Машинобудування та ремонт в металургії

Дочірнє підприємство "Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування "Діпромашзбагачення"

вул. Калинова, 9А,

м. Дніпро, 49000

9.

101

Технологія поліграфії

ПРАТ “Український науково-дослідний інститут поліграфічної промисловості

ім. Т.Г. Шевченка”, ДАК “Укрвидавполіграфія”

вул. Володимира Великого, 4,

м. Львів, 79026

 

10.

111

Добрива та пестициди

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інститут гірничо-хімічної промисловості"

вул. Стрийська, 98,                            

м. Львів, 79026

 

11.

113

Хлор, його сполуки та луги

ТОВ “Науково-дослідний інститут “СИНТЕКО”

вул. Кирилівська, 160 а, кім. 46

м. Київ, 04073

 

12.

114

Органічні барвники, проміжні продукти та хімікати

Науково-технічну установа "Інститут хiмiчної технології та промислової екології"

(НТУ "IХТПЕ")

пл. Хіміків, 3, м. Рубіжне

Луганської обл., 93009

 

13.

115

Електромеханічні компоненти та механічні конструкції для радіоелектронного обладнання

Державне підприємство Український державний науково-виробничий центр

“Квант - Модуль”       

вул. Димитрова, 5,

м. Київ, 03150

 

14.

116

Вироби керамічні культурно-побутового і господарчого призначення та технічного призначення для галузі легкої промисловості

Державний Український НДІ фарфоро-фаянсової промисловості (УкрНДІФП) 

вул. Святошинська, 29,

м. Вишневе, Київська обл., 08132

 

 

15.

119

Технічна кераміка

Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка та НТУ України “Київський політехнічний інститут” НАН України

вул. Тімірязєвська, 2, 

м. Київ, 01014

 

16.

130

Акустотехніка

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кафедра акустики та акустоелектроніки

просп. Перемоги, 37,

м. Київ, 03056

17.

161

Навігація і управління рухом

Державне підприємство “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління”               

вул. Кирилівська, 160/20,

м. Київ, 04073

18.

164

Музейна справа та предмети колекціонування

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

вул. Лаврська, 9, 

м. Київ, 01015

 

19.

174

Охорона здоров'я

Державна  установа "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я України"

пров. Волго-Донський, 3,

м. Київ, 02099

 

20.

17

Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива

ВАТ Проектно-конструкторський і технологічний інститут «Газоапарат»

(ВАТ ПКТІ «Газоапарат»)

вул. Собінова, 2 а,

м. Донецьк, 83121

 

21.

51

Пластмаси. Олігомери та полімери синтетичні і матеріали на їх основі

Український державний науково-дослідний інститут пластичних мас (УкрДержНДІпластмас)

проспект Ілліча, 97,

м. Донецьк, 83059

 

22.

91

Устаткування збагачувальне

Державне підприємство «Державний проектно-конструкторський інститут збагачувального устаткування

«Діпромашвуглезбагачення»

вул. В. П’ятьоркіна, 30,

м. Луганськ, 91055

 

23.

134

Вироби вугільного машинобудування

ДП «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський

та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»

Міністерства вугільної промисловості України

вул. Університетська, 83 а,

м. Донецьк, 83048

 

24.

160

Субтропічне та декоративне рослинництво, озеленення і дизайн

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр УААН (НБС-ННЦ УААН)

cмт. Нікіта, м. Ялта,

АР Крим, 98648

 

Це повідомлення розміщене для інформування заінтересованих сторін. Діяльність кожного окремого ТК буде припинена згідно діючх процедур.

Пропозиції та коментарі з цього питання надсилати на e-mail: tk@uas.org.ua або за адресою:
ДП «УкрНДНЦ», вул. Святошинська, 2 , м. Київ, 03115

Контактна особа: Хоменко Валентина Володимирівна, начальник відділу координації та взаємодії з ТК управління національної та міжнародної стандартизації інституту стандартизації
ДП "УкрНДНЦ", тел. (044) 537-35-87


05.10.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартівa
ДСТУ EN ISO 291:20_ (EN ISO 291:2008, IDT) Пластмаси. Стандартні атмосферні умови для кондиціонування і випробувань; ДСТУ EN ISO 2231:20_  (EN ISO 2231:1995, IDT) Тканини з гумовим або пластмасовим покриттям. Стандартні атмосферні умови для кондиціонування і випробувань. Завантажити >>
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 60065:201_ (EN 60065:2014; AC:2016; АС:2017, IDT) Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки; ДСТУ EN 60645-1:201_ (EN 60645-1:2015, IDT) Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 1. Устатковання для тональної аудіометрії; ДСТУ EN 62368-1:201_ (EN 62368-1:2014, AC:2015, IDT) Обладнання аудіо-, відео- інформаційних та комунікаційних технологій. Частина 1. Вимоги щодо безпеки. Завантажити >>
04.10.2017
Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 50117-4-2:201_ (EN 50117-4-2:2015, IDT) Кабелі коаксіальні. Частина 4-2. Групові технічні умови на кабелі розподільчих мереж  кабельного телебачення  до 6 ГГц; ДСТУ EN 50407-3:201_ (EN 50407-3:2014, IDT) Кабелі багатопарні для застосування у швидкісних телекомунікаційних мережах цифрового доступу. Частина 3. Внутрішні багатопарні чотирижильні  магістральні кабелі до 100 МГц. Завантажити >>
Міжнародна науково-практична конференція «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку», яка відбудеться в ДП «УкрНДНЦ» 15 листопада 2017 року. Збірнику тез доповідей присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2413-905Х. Заявки на участь у конференції приймаються до 25 жовтня 2017 р. включно. За підсумками конференції видається сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції та збірник тез...

Повідомлення про розроблення перших редакцій проектів національних стандартів
ДСТУ EN 1010-1:201_ (EN 1010-1:2004+A1:2010, IDT) Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання друкарських та паперообробних машин. Частина 1. Загальні вимоги; ДСТУ EN 1010-2:201_ (EN 1010-2:2006+A1:2010, IDT) Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання друкарських та паперообробних машин. Частина 2. Додрукарське, друкарське та лакувальне  устаткування; ДСТУ EN 1010-4:201_ (EN 1010-4:2004+A1:2009,...