Новини

21.04.2021
Повідомлення про скасування національного стандарту

1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування

ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомагательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року.

Умови скасування —  чинний ДСТУ EN 60051-4:2018(EN 60051-4:1989, IDT;IEC 60051-4:1984, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 4. Спеціальні вимоги до частотомірів.

3. Підстава для перевірки національного стандарту

Виконання Плану перевірки національних нормативних документів на 2019 рік, затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 14.02.2019 № 28.

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII  та з метою координації проведення перевірки національних стандартів та кодексів усталеної практики на відповідність законодавству, потребам виробників та споживачів, рівню розвитку науки і техніки, інтересам держави, вимогам міжнародних, регіональних стандартів та кодексів усталеної практики.

4. Підстава для скасування національного стандарту

Протокол засідання ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» № 1 від 21 січня 2020 р.

5. Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами

Адреса подання коментарів:

електронна адреса: tc-90ua@ukrcsm.kiev.ua та hivolt@ukrcsm.kiev.ua

Контактна особа:

Вендичанський Р.В.  Секретаріат ТК 90.

Строк подання коментарів — 4 місяці з дня оприлюднення повідомлення.


Повідомлення про скасування національного стандарту
1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування ГОСТ 30012.1-93 (МЭК 51-1-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей 2. Пропонована дата скасування та умови скасування Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року. Умови скасування —  чинний ДСТУ EN 60051-1:2018(EN 60051-1:2017,...

Повідомлення про скасування національного стандарту
1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомагательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости 2. Пропонована дата скасування та умови скасування Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року. Умови...

Повідомлення про скасування національного стандарту
1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям 2. Пропонована дата скасування та умови скасування Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року. Умови скасування —  чинний ДСТУ EN IEC 60051-8:2019 (EN IEC 60051-8:2018,...

Повідомлення про скасування національного стандарту
1. Позначення та назва національного стандарту, запропонованого до скасування ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхроноскопам 2. Пропонована дата скасування та умови скасування Пропонована дата скасування — з  15 вересня 2021 року. Умови скасування —  чинний ДСТУ EN IEC...

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту,  тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації ДСТУ ISO 2597-2:20_ (ISO 2597-2:2019, IDT) «Руди залізні. Визначення загального заліза. Частина 2. Титрометричний метод після відновлювання хлоридом титану(ІІІ)»  (тема завдання — 0007–2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ ISO 2597-2:2017 (ISO 2597-2:2015, IDT). 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Міжнародний...