Новини

23.02.2018
Повідомлення про скасування національних нормативних документів

1. Позначення та назва національних нормативних документів, запропонованих до скасування

ДСТУ 4441:2005 «Енергозбереження. Енергетичне маркування електрообладнання побутової призначеності. Визначення енергетичної ефективності ламп» разом зі зміною
№ 1 до нього

2. Пропонована дата скасування та умови скасування

Без  заміни з 15 червня 2018 року.

3. Підстава для перевірки національних нормативних документів

План перевірки національних нормативних документів на 2017 рік, затверджений наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15.02.2017 № 31.

Доручення Мінекономрозвитку України (лист від 08.11.2016 № 3411-07/35765-08) стосовно зведення до мінімуму вимог щодо маркування чи етикетування у сфері стандартизації, крім тих вимог, які необхідні для адаптації законодавства ЄС у цій сфері, та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи навколишнього середовища або для інших важливих потреб державної політики.

Лист ДП «УкрНДНЦ» від 29.01.2018 № 3-9/2.1.1-12-147 щодо продовження робіт стосовно приведення у відповідність до законодавства національних стандартів у частині вимог щодо маркування чи етикетування продукції.

4. Підстава для скасування нормативних документів

Витяг з протоколу засідання ТК 137 «Лампи і відповідне обладнання» стосовно скасування національних НД (протокол № 1-2018 від 05.02.2018).

Строк подання коментарів – 3 місяці з дня оприлюднення повідомлення.

Адреса подання коментарів:

e-mail: standart@standart.pl.ua

тел. +38 (0532) 58-43-39

Контактна особа:

Шпак С.В., відповідальний секретар ТК 137,

 

 

 


Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ «Автомобільні дороги. Оцінювання впливів автомобільних доріг загального користування на довкілля» 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «ДерждорНДІ», просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113; тел./факс (044) 201-08-44; e-mail: dorecology22@gmail.com Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення. 4 Інформація...

22.02.2018
Схвалення проекту стандарту  ETSI EN 305 200-2-3  V1.1.0 (2018-02) «Доступ, термінали, передача та мультиплексування (ATTM); Управління енергетикою; Операційна інфраструктура; Глобальні КПЕ;Частина 2: Специфічні вимоги; Підрозділ 3: Мережі мобільного широкосмугового доступу»
До  відома зацікавлених  сторін. Повідомляємо, що розпочато процес громадського обговорення та схвалення проекту стандарту  ETSI  «Доступ, термінали, передача та мультиплексування (ATTM); Управління енергетикою; Операційна інфраструктура; Глобальні КПЕ;Частина 2: Специфічні вимоги; Підрозділ 3: Мережі мобільного широкосмугового доступу» («Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Energy management; Operational infrastructures; Global KPIs; Part 2: Specific requirements; Sub-part 3: Mobile broadband access networks». Кінцевий  термін  подання  зауважень...

Cертифікаційний аудит системи управління якістю Інституту підготовки фахівців Національного органу стандартизації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги»
22  лютого 2018 року орган з сертифікації систем управління ДП «Волиньстандартметрологія» провів сертифікаційний аудит системи управління якістю Інституту підготовки фахівців Національного органу стандартизації на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги». Аудит проводився в два етапи (на першому з них аудиторами було здійснено аналіз документів системи управління, а на другому – практична...

21.02.2018
Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту
1 Позначення та назва проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:201_ «Автодорожні мости. Класифікація елементів». 2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного чи регіонального стандарту Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає. 3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами Адреса подання коментарів: ДП «ДерждорНДІ»; просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113, Україна;  тел./факс: +38 (044) 201-08-51 e-mail: dalar@dorndi.org.ua Строк подання коментарів — 60 календарних днів з...

Звіт про діяльність Національного Органу Стандартизації за 2017 рік
Завантажити >>