Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2328-93

Назва стандарту:
ШВИДКІСНЕ ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ.Терміни та визначення

Термін:
в`язкопластична деформація

Визначення:
Пластична деформація середовища, що має властивість в'язкості

Термин:
(вязкопластическая деформация

Определение:
Пластическая деформация среды, обладающей свойствами вязкости)

Term:
instantaneous fracture

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-