Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2328-93

Назва стандарту:
ШВИДКІСНЕ ДЕФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ.Терміни та визначення

Термін:
в`язкопружна деформація

Визначення:
Пружна деформація середовища, що має властивість в'язкості

Термин:
(вязкоупругая деформация

Определение:
Упругая деформация среды, обладающая свойствами вязкости)

Term:
viscoelastic strain

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-