Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3956-2000

Назва стандарту:
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ В ПРОМИСЛОВИХ ПРОЦЕСАХ Частина 1. Основні поняття Терміни та визначення

Термін:
абетково-цифрові дані

Визначення:
Дані, елементи яких вибирають із деякого набору символів (літер, цифрових знаків, можливо, спеціальних символів та пропусків)

Термин:
буквенно-цифровые данные; символьные данные

Определение:
(Данные, элементы которых выбираются из некоторого набора символов (букв, цифровых знаков и, возможно, специальных символов и пробелов))

Term:
alphanumeric data; character data

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-