Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3980-2000

Назва стандарту:
Ґрунти Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

Термін:
ємність вбирання катіонів ґрунтом

Визначення:
Максимальна кількість катіонів, яку може утримувати ґрунт в обмінному стані в заданих умовах

Термин:
(емкость поглощения катионов почвой

Определение:
Максимальное количество обменных катионов, которые могут быть поглощены почвой)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-