Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3980-2000

Назва стандарту:
Ґрунти Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

Термін:
ємність вбирання аніонів ґрунтом

Визначення:
Максимальна кількість аніонів, яку може утримувати ґрунт в обмінному стані в заданих умовах

Термин:
(емкость поглощения анионов почвой

Определение:
Максимальное количество анионов, которое может быть удержано почвой в обменном состоянии при заданных условиях)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-