Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3980-2000

Назва стандарту:
Ґрунти Фізико-хімія ґрунтів Терміни та визначення

Термін:
жива фаза ґрунту

Визначення:
Сукупність організмів, що існують у твердій та рідкій фазах ґрунту

Термин:
(живая фаза почвы

Определение:
Совокупность организмов, которые существуют в твердой и жидкой фазах почвы)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-