Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3807-98

Назва стандарту:
ТЕЛЕБАЧЕННЯ Терміни та визначення

Термін:
вагова функція (флуктуаційної завади) ( телебачення)

Визначення:
Залежність видності флуктуаційної завади на телевізійному зображенні від її частоти

Термин:
весовая функция флуктуационной помехи; весовая функция

Определение:
Зависимость видности флуктуационной помехи на телевизионном изображении от ее частоты

Term:
noise weighting function

Definition:
-

Term:
Rauschbewertungsfunktion

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-