Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3790-98

Назва стандарту:
МЕТАЛУРГІЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ Терміни та визначення основних понять

Термін:
цементація

Визначення:
Відновлення одного металу іншим шляхом витиснення більш електропозитивних металів із розчинів їхніх сполук менш електропозитивними, які перебувають у твердому стані

Термин:
(цементация

Определение:
Восстановление одного металла другим путем вытеснения более электроположительных металлов из растворов их соединений менее электроположительными, находящимися в твердом состоянии)

Term:
cementation

Definition:
-

Term:
Zementation

Definition:
-

Term:
cementation

Definition:
-