Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3774-98

Назва стандарту:
СИСТЕМА ЗВ'ЯЗКУ НАЦІОНАЛЬНА ЄДИНА Терміни та визначення

Термін:
абонентська лінія (передавання) первинної мережі (ЕЗЗК)

Визначення:
Лінія передавання ЕЗЗК, що з'єднує між собою мережну станцію або мережний вузол ЕЗЗК і прикінцеве обладнання первинної мережі ЕЗЗК

Термин:
(абонентская линия (передачи) первичной сети (ЭСОП)

Определение:
Линия передачи ЭСОП, соединяющая между собой сетевую станцию или сетевой узел ЭСОП и оконечное устройство первичной сети ЭСОП)

Term:
subscriber's line

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
ligne d'abonne

Definition:
-