Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3750-98

Назва стандарту:
МІКРОБІОЛОГІЯ ҐРУНТУ Терміни та визначення

Термін:
ценоз

Визначення:
Сукупність будь-яких мікроорганізмів, рослин чи тварин, яка функціонує на території з більш-менш однорідними умовами існування (ДСТУ 2881)

Термин:
(ценоз

Определение:
Совокупность любых микроорганизмов, растений или животных, функционирующая на территории с более или менее однородными условиями существования)

Term:
cenosis

Definition:
-

Term:
Zonose

Definition:
-

Term:
zoenose

Definition:
-