Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3750-98

Назва стандарту:
МІКРОБІОЛОГІЯ ҐРУНТУ Терміни та визначення

Термін:
целюлозоруйнівні мікроорганізми (ґрунту)

Визначення:
Екологотрофічна група ґрунтових мікроорганізмів, здатних перетворювати клітковину на простіші сполуки

Термин:
(целлюлозоразрушающие микроорганизмы ( почвы)

Определение:
Экологотрофическая группа почвенных микроорганизмов, способных превращать клетчатку в более простые соединения)

Term:
soil cellulolytic microbes

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-