Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3711-98

Назва стандарту:
ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ ТИСКУ Терміни та визначення

Термін:
в`язкісний манометр [вакуумметр]

Визначення:
Манометр [вакуумметр], принцип дії якого грунтується на залежності в'язкості розрідженого газу, пов'язаної з рухом в ньому твердого тіла, що залежить від вимірюваного тиску

Термин:
вязкостный манометр [вакуумметр]

Определение:
Манометр [вакуумметр], принцип действия которого основан на зависимости вязкости разреженного газа, определяемой движением в нем твердого тела, от измеряемого давления

Term:
viscosity manometer

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-