Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3647-97

Назва стандарту:
ВАГИ ТА ДОЗАТОРИ ВАГОВІ Терміни та визначення

Термін:
ваги `плюсмінус`

Визначення:
Ваги, які вказують відхилення маси зважуваного вантажу від установленого значення як у бік надлишку маси, так і у бік її нестачі

Термин:
(весы 'плюс-минус'

Определение:
Весы, показывающие отклонение массы взвешиваемого продукта от установленного значения как в сторону избытка, так и в сторону недостатка массы)

Term:
comparator weighing machine

Definition:
-

Term:
Plus-Minus-Waage

Definition:
-

Term:
balance de comparaison on 'plus on moins'

Definition:
-