Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3647-97

Назва стандарту:
ВАГИ ТА ДОЗАТОРИ ВАГОВІ Терміни та визначення

Термін:
ваги для статичного зважування

Визначення:
Ваги, на яких під час зважування вантаж не переміщується на вантажоприймачі і його маса лишається незмінною протягом терміну зважування

Термин:
(весы для статического взвешивания

Определение:
Весы, на которых объект взвешивания не перемещается относительно грузоприемного устройства, а его масса остается неизменной на протяжении всего времени взвешивания)

Term:
balance for static weighing

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-