Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3592-97

Назва стандарту:
СИГНАЛИ РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ Терміни та визначення

Термін:
(вимірювальний) радіотехнічний сигнал

Визначення:
Змінні електрична напруга або сила струму з відомими характеристиками, які використовуються для вимірювання чи контролю параметрів радіотехнічних кіл

Термин:
измерительный радиотехнический сигнал

Определение:
Электрическое напряжение или ток, изменяющиеся во времени, с заранее известными характеристиками, используемые для измерения характеристик радиотехнический цепей и их контроля

Term:
measure signal

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-