Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2242-93

Назва стандарту:
СКЛОПЛАСТИКИ КОНСТРУКЦІЙНІ ТИПИ, ТЕХНОЛОГІЯ, ВЛАСТИВОСТІ.Терміни та визначення

Термін:
в`язкість (сполучника)

Визначення:
Властивість сполучника чинити опір переміщенню однієї його частини відносно іншої при зсуві

Термин:
вязкость (связующего)

Определение:
Свойство связующего оказывать сопротивление перемещению одной его части относительно другой при сдвиге

Term:
viscosity of the binder

Definition:
-

Term:
Viskositat des Bindemittels

Definition:
-

Term:
viscosite du vehicule

Definition:
-