Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2242-93

Назва стандарту:
СКЛОПЛАСТИКИ КОНСТРУКЦІЙНІ ТИПИ, ТЕХНОЛОГІЯ, ВЛАСТИВОСТІ.Терміни та визначення

Термін:
желатинування

Визначення:
Стадія процесу затвердіння сполучника, що характеризується його переходом з рідкого до в'язкопластичного стану гелю або драглів

Термин:
желатинизация, гелеобразование (связующего)

Определение:
Стадия процесса отверждения связующего, характеризующаяся его переходом из жидкого в вязкопластичное состояние геля или студня

Term:
geletion

Definition:
-

Term:
Gelbildung

Definition:
-

Term:
gelatinisation

Definition:
-