Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3325-96

Назва стандарту:
ТЕРМIНОЛОГIЯ Визначення основних понять

Термін:
абеткове упорядкування

Визначення:
Упорядкування термінологічних статей (7. 2.2.2) за абеткового порядку заголовних термінів (7.2.2.1)

Термин:
алфавитное упорядочение

Определение:
Упорядочение терминологических статей (7. 2.2.2) в соответствии с алфавитным порядком заглавных терминов (7.2.2.1)

Term:
alphabetical arrangement

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
classement alphabetique

Definition:
-