Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2983-94

Назва стандарту:
ПЕРЕДАЧІ ЧЕРВ'ЯЧНІ Терміни та визначення

Термін:
(циліндричний, створений тором) черв`як

Визначення:
Циліндричний, створений тором, черв'як, вісь якого перехрещується з віссю виробного тора під кутом, що дорівнює ділильному кутові підйому лінії витка черв'яка <рис.20>

Термин:
(цилиндрический, образованный тором) червяк !позн!

Определение:
Цилиндрический, образованный тором, червяк, ось которого скрещивается с осью производящего тора под углом, равным делительному углу подъема линии витка червяка

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-