Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2983-94

Назва стандарту:
ПЕРЕДАЧІ ЧЕРВ'ЯЧНІ Терміни та визначення

Термін:
(циліндричний, створений тором) черв`як

Визначення:
Нелінійчастий циліндричний черв'як, головна поверхня витка якого є обвідною частиною зовнішньої чи внутрішньої поверхні виробного тора під час його гвинтового руху відносно черв'яка за умови, що вісь гвинтового руху збігається з віссю черв'яка

Термин:
(цилиндрический, образованный тором) червяк !позн!

Определение:
Цилиндрический нелинейчатый червяк, у которого главная поверхность витка является огибающей частью внешней или внутренней поверхности производящего тора при его винтовом движении относительно червяка с осью винтового движения, совпадающей с осью червяка

Term:
worm ground by toroidal wheel

Definition:
-

Term:
!позн!-schnecke

Definition:
-

Term:
vis tangente !позн!

Definition:
-