Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2983-94

Назва стандарту:
ПЕРЕДАЧІ ЧЕРВ'ЯЧНІ Терміни та визначення

Термін:
(циліндричний, створений конусом) черв`як

Визначення:
Нелінійчастий циліндричний черв'як, у якого головна поверхня витка є обвідною виробного конуса під час його гвинтового руху відносно черв'яка з віссю гвинтового руху, яка збігається з віссю черв'яка

Термин:
(цилиндрический, образованный конусом) червяк !позн!

Определение:
Цилиндрический нелинейчатый червяк, у которого главная поверхность витка является огибающей производящего конуса при его винтовом движении относительно червяка с осью винтового движения, совпадающей с осью червяка

Term:
worm ground by cone wheel

Definition:
-

Term:
!позн!-schnecke

Definition:
-

Term:
vis tangente !позн!

Definition:
-