Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2961-94

Назва стандарту:
НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Терміни та визначення

Термін:
єдині норми витрат матеріалів

Визначення:
Норми витрат матеріалів певного асортименту на вироблення одиниці продукції або виконання одиниці обсягу робіт в аналогічних умовах виробництва

Термин:
(единые нормы расхода материалов

Определение:
Нормы расхода материалов определенного ассортимента на единицу продукции или объема работ, производимых в аналогичных условиях производства)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-