Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2961-94

Назва стандарту:
НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Терміни та визначення

Термін:
єдині норми часу

Визначення:
Норми часу, встановлені на однорідні роботи, умови виконання яких у різних галузях можна звести до обмеженого набору типових рішень

Термин:
(единые нормы времени

Определение:
Нормы времени, устанавливаемые на однородные работы, условия выполнения которых в различных отраслях можно свести к ограниченному набору типовых решений)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-