Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2961-94

Назва стандарту:
НОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ Терміни та визначення

Термін:
єдині норми витрат праці

Визначення:
Обов'язкові норми витрат праці, установлені на однорідні роботи для всіх виробництв з однотипною технологією

Термин:
(единые нормы затрат труда

Определение:
Нормы затрат труда, разрабатываемые на однородные работы для всех производств с однотипной технологией и являющиеся обязательными для них)

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-