Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3044-95

Назва стандарту:
ПОДАННЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
абетковий код

Визначення:
Код, результатом застосування якого є абетковий набір символів

Термин:
буквенный код

Определение:
(Код, результатом применения которого является буквенный набор символов)

Term:
alphabetic code

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
codе alphabetique

Definition:
-