Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3044-95

Назва стандарту:
ПОДАННЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
абетковий набір символів

Визначення:
Набір символів, що складається з літер, або літер і керівних та спеціальних символів, але не цифр

Термин:
буквенный набор символов

Определение:
Набор символов, состоящий из букв, или букв и управляющих и специальных символов, но не цифр

Term:
alphabetic character set

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
jeu (de caracteres) alphabetique

Definition:
-