Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3044-95

Назва стандарту:
ПОДАННЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
абетково-цифровий набір символів

Визначення:
Набір символів, що складається з літер і цифр або літер, цифр і керівних та спеціальних символів

Термин:
буквенно-цифровой набор символов

Определение:
Набор символов, состоящий из букв и цифр, или букв, цифр и управляющих и специальных символов

Term:
alphanumeric character set

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
jeu (de caracteres) alphanumerique

Definition:
-