Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 3044-95

Назва стандарту:
ПОДАННЯ ДАНИХ Терміни та визначення

Термін:
абетково-цифрові дані

Визначення:
Дані, подані за допомогою літер і цифр або літер, цифр і спеціальних символів та пропусків

Термин:
буквенно-цифровые данные

Определение:
(Данные, представленные при помощи букв и цифр или букв, цифр и специальных символов и пробелов)

Term:
alphanumeric data

Definition:
-

Term:
-

Definition:
-

Term:
donnees alphanumeriques

Definition:
-