Картка даних терміну

Позначення стандарту:
ДСТУ 2869-94

Назва стандарту:
ОБЛАДНАННЯ ПЕРИФЕРIЙНЕ Терміни та визначення

Термін:
ємність запам`ятовувального пристрою (інформаційна)

Визначення:
Найбільша кількість одиниць даних (двійкових знаків, байт, слів), що одночасно можуть зберігатися в запам'ятовувальному пристрої

Термин:
информационная емкость запоминающего устройства

Определение:
Наибольшее количество единиц данных, которое одновременно может храниться в запоминающем устройстве (ГОСТ 25868)

Term:
storage capacity; storage size

Definition:
-

Term:
Speicherkapazitдt; SpeichergrцЯe

Definition:
-

Term:
capacitй de mйmoire (de stockage); taille d'une mйmoire

Definition:
-